Cultuurtechniek

Cultuurtechniek is het verbeteren en vergroten van de gebruikswaarde van de bodem. Grondverbetering en waterbeheersing zijn cultuurtechnische werkzaamheden, waarbij wij als van Mourik Beekbergen alle bewerkingen van grond voor onze rekening nemen. 

Bodemverdichting Nederland

De verdichting van een groot gedeelte van de Nederlandse bodem is te hoog. Als klein land met veel inwoners putten wij de bodem volledig uit. Het aantal woningen en verhardingen neemt toe, waardoor er minder ruimte is om water in de bodem te infiltreren. Steden kunnen hun regenwater niet meer kwijt, terwijl we als gevolg van de klimaatverandering te maken hebben met steeds grotere hoeveelheden in water in kortere tijd.

Als Cumela-bedrijf ziet van Mourik Beekbergen het als zijn taak om kennis van de bodem te delen. Wij vinden het belangrijk om de productiviteit van de bodem op peil te houden en spelen graag een rol in de vraagstukken omtrent bodemgebruik en de daarbij behorende cultuurtechnische werkzaamheden.


van mourik cultuurtechniek gelderland


Compost-strooien

Cultuurtechnische werkzaamheden

De bodem verschralen, beluchten of bemesten: van Mourik Beekbergen is al meer dan vijftig jaar actief in het bewerken van grond voor bedrijf, overheid en particulier. Onze handelingen variëren van ploegen, eggen, spitten en beluchten tot verkruimelen, egaliseren, profileren en inzaaien. Voor het inzaaien van openbaar groen, de aanleg of vernieuwing van sportvelden en het maaien van gras in de openbare ruimte staan onze mannen klaar.

Ons moderne machinepark is volledig ingericht op cultuurtechnische werkzaamheden. De banden van onze trekkers zijn zo breed en soepel mogelijk om de druk op de bodem zoveel mogelijk te verlichten.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.