Maaien

Voor het maaien en ruimen van gras zijn, afhankelijk van het doel van de werkzaamheden en de bestemming van het gebied, diverse bewerkingen mogelijk. Van Mourik Beekbergen is cultuurtechnisch uitvoerder voor zowel ecologisch bermbeheer als het reguliere maai- en ruimwerk.


Regulier maaien

Met ons uiteenlopende machinepark kunnen wij in één werkgang maaien en ruimen. Wij beschikken over zowel maaiers voor en achter de tractor als maaiarmen en klepelmaaiers. Waar het reguliere maaien en ruimen veelal plaatsvindt in bermen en op sportvelden, wordt er in industrieel gebied meestal geklepeld.

Maaien
Compost-strooien-3


Wat is klepelen?

Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. De vegetatie wordt klein geslagen. Omdat het natuurlijke afval composteert en achterblijft, vloeien de voedingsstoffen deels weer terug de grond in - wat resulteert in een vermeerdering van de vrij eenzijdige begroeiing van gras en boterbloemen.


Maaien en ruimen: ecologisch maaien

Bij ecologisch bermbeheer wordt echter de rijkdom aan biodiversiteit bevorderd middels verschraling. Zodoende worden flora en fauna bij een doordacht ecologisch beleid, na de maaigang, de ruimte geboden zich te herstellen. Maaien en ruimen biedt daarbij de beste combinatie voor het behouden van de natuurwaarden in de berm.

Ecologisch maaien
Ecologisch bermbeheer


Ecologisch bermbeheer in natte gebieden

Van Mourik Beekbergen werkt in retentiegebieden met de Reform Muli, een lichte machine die met zijn ballonbanden de bodemdruk dusdanig reduceert; dat het nagenoeg geen sporen achterlaat. Zodoende kunnen wij in één werkgang maaien en ruimen, waarbij we bodemverdichting voorkomen. Van deze machine zijn er slechts twee in Nederland: wij hebben hem speciaal uit Oostenrijk geïmporteerd voor natte gebieden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met van Mourik Beekbergen.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.